Jäynäkilpailun tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.

Laatimispäivämäärä 24.01.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Jämerän Toiminnan Kilta ry
PL 69, 02151 Espoo
puh. +358 45 897 8361

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Kiikkilä
ylituomari@jayna.fi

3. Rekisterin nimi

Otaniemen Jäynäkilpailun ilmoittautuminen

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kisailmoittautumisten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

  • Ilmoittautumisajankohta
  • Joukkueen nimi
  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • Joukkueen jäynän toteutusajankohta
  • Joukkueen kokoonpano (nimet)
  • Jäynän kuvaus

6. Henkilötietojen säilytysaika

Ilmoittautumistiedot säilytetään kunkin vuoden kisakauden loppuun asti. Kausi vaihtuu joka vuosi 1. syyskuuta

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen sekä joukkueensa puolesta lomakkeen täytettäessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Jämerän Toiminnan Kilta ry ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Tiedot säilötään Google Workspacen Sheets-palveluun ja ilmoittautumisista lähetetään kopio ylituomari@jayna.fi-tilille.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin käyttöoikeus on Jämerän Toiminnan Kilta ry:n jäsenistöllä.

Rekisterin ylläpito-oikeudet Jämerän Toiminnan Kilta ry:n IT-vastaavilla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

© 2021 Jämerän Toiminnan Kilta ry, ALL RIGHTS RESERVED

Supporting the Jäynä competition

a-insinöörit
aalto ventures program
visma
fat lizard logo
trapfactory logo
laguuni logo
rush logo
tek logo
nålla logo
estrella logo

Contact us

In matters related to the Jäynä Competition please contact ylituomari@jayna.fi

Want to collaborate with us?
Please contact yritykset@jayna.fi